Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2730
Tytuł: Interpretant a kategoria odbiorcy
Autor: Kalaga, Wojciech
Słowa kluczowe: językoznawstwo; komparatystyka; odbiorca; interpretant
Data wydania: 1988
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 71-79). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: The paper approaches the category of addressee from the point of view of C.S. Pierce's triadie sign theory in which the addressee i.e. the interpretant is an integral part both of the sign relation and the semiotic system. The authors show how much an approach to the category of addressee may introduce coherence into the reader-response problematic. They also show how the triadie concept of sign may solve the problem of the logical value of literary statements. Finally, they discuss a problem crucial in the era of mass media, namely that some cultural texts project degenerated models of their addressees and thus of their reception.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2730
ISBN: 8322602189
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalaga_Interpretant_a_kategoria_odbiorcy.pdf1,1 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons