Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2733
Tytuł: Kategoria odbiorcy tekstu artystycznego w pracach literaturoznawców radzieckich
Autor: Mucha, Wacław
Słowa kluczowe: literaturoznawstwo; komparatystyka; kategoria odbiorcy; literatura rosyjska
Data wydania: 1988
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 41-70). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: Although the problem of the receiver of artistic text is not in the centre of interest of Soviet literature specialists , quite a number of works covering this problem has already been written. The way of presenting the category of "the receiver " and understanding it in the context of literary work allows to distinguish three approaches to this problem by the soviet examiners: 1) understanding the problem of the reader as a final stage of creative act, being the so c ia l process ( a . Byelecki, A. Levidov, partially , V. Prozorov); 2 ) treating the problem of the receive r as an element of the theory of literary work ( z . Gyershkovitch, V. Prozorov); 3 ) treating the problem of the work’ s addressee as an element of the theory of literary communication (inspiratlons of Western spec ia lis ts dealing with semiotics taken by N. Arutyunova V. Dyemyankoy, G. Styepanoya). All these opinions more and more clearly evidence the formation of the so far underestimated and neglected in the USSR branch of knowledge about literature desoribed by the notion of "the poetics of reception".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2733
ISBN: 8322602189
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mucha_Kategoria_odbiorcy_tekstu_artystycznego.pdf1,09 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons