Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2735
Tytuł: Tekst i czytelnik : przegląd problematyki
Autor: Prower, Emanuel
Słowa kluczowe: komparatystyka; tekst; czytelnik
Data wydania: 1988
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 9-40). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: The purpose of the paper is to underscore the importance and far - -reaching implications of the charge of perspective in literary theory brought about by foregrounding the problematic of reader-response to literary and cultural texts. The paper reviews and critically discusses a number of positions and methodological controversies in reader-response criticism . Three problem areas have been distinguished: the problem of the (virtual, projected, implied, model, etc.) reader in the text, the problem of the interaction of text and reader, and the problem of reevaluating the status of text and reader brought about by the linguistic turn in reader-response criticism whereby both text and reader are now seen as cultural constructs constituted in the process of interpretation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2735
ISBN: 8322602189
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Prower_Tekst_i_czytelnik_przeglad_problematyki.pdf1,34 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons