Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2737
Title: Egoistyczny eseizujący elaborat ewaluacyjny
Authors: Paszek, Jerzy
Keywords: Stefan Zabierowski; literatura polska
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1 (2011), s. 289-291
Abstract: Artykuł poświęcony Stefanowi Zabierowskiemu, profesorowi Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiotem swoich badań uczynił twórczość i biografię wybitnego pisarza Conrada-Korzeniowskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2737
ISSN: 2084-0772
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paszek_Egoistyczny_eseizujacy_elaborat_ewaluacyjny.pdf247,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons