Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2737
Tytuł: Egoistyczny eseizujący elaborat ewaluacyjny
Autor: Paszek, Jerzy
Słowa kluczowe: Stefan Zabierowski; literatura polska
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1 (2011), s. 289-291
Abstrakt: Artykuł poświęcony Stefanowi Zabierowskiemu, profesorowi Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiotem swoich badań uczynił twórczość i biografię wybitnego pisarza Conrada-Korzeniowskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2737
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Paszek_Egoistyczny_eseizujacy_elaborat_ewaluacyjny.pdf247,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons