Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2740
Tytuł: Obraz szkoły w kinie współczesnym : konteksty społeczno-kulturowe
Autor: Konieczna, Ewelina
Słowa kluczowe: szkoła; kino współczesne
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Gazda, S. Ruchała (red.), "Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności" (S. 276-296). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The Subject-matter of my consideration covers chosen films about schools made in the United States and Europe in the first decade of the twenty-first century. Contemporary cinema generally presents this subject in form of journalistic discourse on the crisis of values and lack of authority whose search may lead to violence or interest in Nazi ideology. School space is used to present critical vision of contemporary times or reveal the pathology of social system, it may also reflect social and moral concern. Dramatic events which take place in schools create images which arouse fear about the nature of neoliberal society and appear in public discourse on the problems of contemporary culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2740
ISBN: 9788380121577
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Konieczna_Obraz_szkoly_w_kinie_wspolczesnym.pdf343,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons