Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2751
Tytuł: Melancholia jako sposób doświadczania rzeczywistości w dramatach Hanocha Levina
Autor: Figzał-Janikowska, Magdalena
Słowa kluczowe: Hanoch Levin; dramat; melancholia
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Popczyk-Szczęsna, M. Figzał (red.), "Dramat i doświadczenie" (S. 307-319). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article attempts to depict the experience of melancholy in family dramas by an Israeli playwright Hanoch Levin. With regard to the themes plays can be divided into dramas of “lonely hearts,” “family relationships,” and “neighborhood.” What is common to these three groups of dramas is the gallery of the same personae — melancholy men: depressed, detached subjects, deprived of any possibility of symbolization. Firstly, melancholy appears to be a general condition of the depicted world; secondly, it is deeply related to the inner dramas of the personae of the drama — their embodiment and their perception of the world. The basic purpose of this article is to provide an analysis of the selected issues in the context of psychoanalytical readings of melancholy, especially Freud’s as well as Kristeva’s works.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2751
ISBN: 9788322622834
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Figzal_Melancholia_jako_sposob_doswiadczenia_rzeczywistosci.pdf559,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons