Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2767
Tytuł: Oczy ropuchy i muchy : dwie opowieści o dorastaniu
Autor: Ogłoza, Ewa
Słowa kluczowe: personifikacja; zwierzęta; literatura; dorastanie
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), "Dziecko, język, tekst" (S. 202-212). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article contains discussion and comparison between two literary works — fantastic tales with animals as heros. Writing about The Toad by H.C.Andersen the author of the article finds and interprets the philosophical and religious meanings of toad’s peregrinations. As to The Fly by Mikołaj Łoziński the author shows how interesting can be for young readers this original story about... flies’ family.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2767
ISBN: 978832261974X
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ogloza_Oczy_ropuchy_i_muchy.pdf308,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons