Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/277
Tytuł: Epistemologia nie-baptystyczna. O konstruowaniu obrazu przestrzeni w tekście Marcela Maussa
Autor: Kołodziej, Małgorzata
Słowa kluczowe: Marcel Mauss; konstruowanie przestrzeni; epistemologia; społeczeństwa Eskimosów
Data wydania: 2016
Źródło: Laboratorium Kultury, (2016), t. 5, s. 145-159
Abstrakt: W „Szkicu o sezonowych przemianach społeczeństw Eskimosów” Marcel Mauss zakłada, iż do poznania całości kultury niezbędne jest poznanie kontekstu przestrzennego i że na tej właśnie podstawie nabudowywać należy pozostałe aspekty kultury. Sam jednak kontekstu tego nie doświadcza w sposób bezpośredni. Zamiast tego Mauss skupia się na kilku czynnikach, które zebrane razem tworzą dosyć ogólny obraz przestrzeni życia Eskimosów, stanowiącej punkt wyjścia do rozważań o innych aspektach ich egzystencji (religia, system prawny i religijny, życie rodzinne), a także jej sezonowych przemian. Celem artykułu jest analiza sposobów konstrukcji przestrzeni w tekście badacza, który opisywanej przestrzeni nie doświadczył w sposób bezpośredni oraz wskazanie metodologicznych podstaw praktykowanego przez Maussa spojrzenia z oddali.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/277
ISSN: 2084-4697
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kolodziej_Epistemologia nie-baptystyczna.pdf371,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons