Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2771
Tytuł: Pieśni dla Dziecka i o Dziecku : cud narodzin Boga w kolędach polskich (wybrane motywy)
Autor: Krzyżyk, Danuta
Słowa kluczowe: kolędy polskie
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), "Dziecko, język, tekst" (S. 280-292). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is concerned with the description of linguistic and cultural image of the world recorded in the Polish tradition — in Christmas songs (carols). The author refers to the methodology of research on the linguistic image of the world. She attempts to reconstruct selected motifs connected with the miracle of God’s birth, which are recorded in Polish Christmas carols. She analyses such elements of carols as images of the Three Wise Men, animals as well as the scenery and the circumstances of the God’s son’s birth (here: time, town, place, the sky and phenomena in the sky).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2771
ISBN: 978832261974X
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krzyzyk_Piesni_dla_Dziecka_i_o_Dziecku.pdf563,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons