Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2773
Tytuł: Drama w edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie tekstów dla dzieci)
Autor: Szymik, Eugeniusz
Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna; drama
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), "Dziecko, język, tekst" (S. 380-390). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author introduces suggestion of drama activities in first- and second-grade pupils Polish primary education. The activities referred to The Elfin Child and Cinderella according to a settled script worked up by the author during his own experiences. The article presents drama as a method that releases students’ creative expression in order to understand well the discussed text, build a monument, sculpture or play a role. The aim of suggested scripts is to provide for both Polish teachers and students interesting examples of lessons with the use of drama method.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2773
ISBN: 978832261974X
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szymik_Drama_w_edukacji_wczesnoszkolnej.pdf305,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons