Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2774
Tytuł: Rytualny ubój zwierząt w kulturze Islamu : od tradycji do nowoczesności
Autor: Cebula, Magdalena
Słowa kluczowe: ubój rytualny; kultura muzłumańska; Islam
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kotyczka (red.), “Śmierć zwierzęcia : współczesne zootanatologie” (s. 189-200). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Islam is a religion that has been interested in animal welfare from its beginning; well ahead of other comparable religions in regards to its approach to living creatures. This article is devoted primarily to the subject of ritual slaughter practiced in modern Muslim culture. At the beginning, the author cites the main principles of respect for animals resulting from the Quaran and Sunnah. Then she analyzes the problem of dhabihah slaughter, its legality and the ethical and practical controversy it raises in many countries in the twenty-first century. At the end, she wonders if this type of practice, backed by centuries of tradition, and the words of modern specialists in religious law, are consistent with the teachings of the Prophet Muhammad, the basis of the religion.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2774
ISBN: 9788380121355
9788322623817
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cebula_Rytualny_uboj_zwierzat_w_kulturze_Islamu.pdf430,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons