Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2775
Tytuł: Sokratycy przed Sokratesem. Recenzja książki Matuša Porubjaka: „Vôl’a (k) celku Človek a spoločenstvo rečou Homéra a Theognida.” Pusté Úlany: Schola Pholosophica, 2010
Autor: Kubok, Dariusz
Słowa kluczowe: Matuš Porubjak; Vôl’a (k) celku Človek a spoločenstvo rečou Homéra a Theognida
Data wydania: 2012
Źródło: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 331-335
Abstrakt: Recenzja książki Matuša Porubjaka: „Vôl’a (k) celku Človek a spoločenstvo rečou Homéra a Theognida.” Pusté Úlany: Schola Pholosophica, 2010
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2775
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubok_Sokratycy_przed_Sokratesem_recenzja.pdf260,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons