Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2779
Title: Jan Duns Szkot, prekursor koncepcji intuicji. Recenzja książki Grzegorza W. Salamona: „Koncepcja poznania intuicyjnego u Jana Dunsa Szkota”. Niepokalanów 2007
Authors: Surzyn, Jacek
Keywords: Grzegorz W. Salamon; Koncepcja poznania intuicyjnego u Jana Dunsa Szkota
Issue Date: 2012
Citation: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 337-342
Abstract: Recenzja książki Grzegorza W. Salamona: „Koncepcja poznania intuicyjnego u Jana Dunsa Szkota”. Niepokalanów 2007
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2779
ISSN: 1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surzyn_Jan_Duns_Szkot_prekursor_koncepcji_intuicji_recenzja.pdf235,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons