Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2782
Title: W poszukiwaniu sensu śmierci. Recenzja książki Ireneusza Ziemińskiego: „Metafizyka śmierci”. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: Ireneusz Ziemiński; Metafizyka śmierci
Issue Date: 2012
Citation: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 347-351
Abstract: Recenzja książki Ireneusza Ziemińskiego: „Metafizyka śmierci”. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2782
ISSN: 1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_W_poszukiwaniu_sensu_smierci_recenzja.pdf235,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons