Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2803
Tytuł: Baśń - powracająca lektura
Autor: Wójcik-Dudek, Małgorzata
Słowa kluczowe: rola baśni; tekst literacki
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 20 (2009), s. 30-37
Abstrakt: The author of the article A fable — a recurring reading book points to the possibilities of using a fable and fable context on three levels of teaching. The suggestions of reading the same fable in primary, lower secondary and secondary school prove the universality of the interpreted texts. As it turns out, the knowledge of the fable context is a necessary element accompanying the process of reading the contemporary literature in secondary school.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2803
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojcik_Dudek_Basn_powracajaca_lektura.pdf475,94 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons