Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2810
Tytuł: O wyobraźni uczniów — szkolne próby poetyzowania
Autor: Adamczykowa, Zofia
Słowa kluczowe: Julian Tuwim; Jerzy Ficowski; język polski nauczanie
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 20 (2009), s. 63-75
Abstrakt: For a start, the author discusses the role and types of activity in school education and literary communication of kindergarten and school children. Next, she points to multidimensional meaning of a game of poeticizing which arouses and exercises imagination, sensitizes aesthetically and evokes creative expression. Thus, it has an influence on an intellectual and mental development of a young person. Besides, a child, in view of born inclinations for fantasy, as a sort of born poet, which was emphasised by outstanding poets (Julian Tuwim, Jerzy Ficowski, among others). The author supports these theoretical considerations with certain examples. She presents and discusses children’s and youth’s poetical samples, among other things, the results of the task based on a “half-poem” by Wisława Szymborska Museum and poems by the sixth grade students inspired by Zbigniew Herbert’s poem A box called imagination. She supports the initial theses of the article on an educational role of a game of poeticizing with children and young people.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2810
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Adamczykowa_O_wyobrazni_uczniow_szkolne_proby_poetyzowania.pdf558,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons