Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2822
Title: Saturacja dydaktyki uczelni wyższej : stymulowanie kreatywności, proaktywności i współpracy
Authors: Kożusznik, Barbara
Keywords: proces dydaktyczny w szkolnictwie wyższym; idea przedsiębiorczości; kreatywność; innowacje
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Kożusznik, J. Polak (red.), “Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich” (s. 33-57). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Aside from factual knowledge not only should didactic process in higher education be focused on accomplishing objectives, which would mean that students gain more knowledge, but also on achieving many other objectives. It should meet new demands stated by labor market environment as well as challenges mounted by advanced technologies, and any challenges of the conceptual era, or anticipation of creativity and innovation. It does no longer suffice to offer students merely the knowledge. They need to be provided with a certain „knowledge manual,” that is tools that would handle the perfecting of creativity, entrepreneurship, and innovation. Practically, it evokes the notion of „saturation” of education with the idea of entrepreneurship and proactivity, as well as the ideas of creativity and innovation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2822
ISBN: 9788380121362
9788322622940
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozusznik_Saturacja_dydaktyki_uczelni_wyzszej_Stymulowanie_kreatywnosci.pdf674,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons