Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2825
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLanger, Hanna-
dc.date.accessioned2018-04-18T09:17:21Z-
dc.date.available2018-04-18T09:17:21Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationK. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci młodzieży. T. 4" (S. 224-252). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322622094-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/2825-
dc.description.abstractZapisami w Dekrecie z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi biblioteki publiczne włączono do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, zaznaczając, że: „Biblioteki powszechne służą czytelnictwu w najszerszym zakresie, wychowaniu społecznemu, kształceniu ogólnemu i zawodowemu oraz kulturalnej rozrywce wszystkich obywateli Państwa lub określonego terenu. Dla wykonywania tych zadań każda biblioteka powszechna powinna posiadać księgozbiór dla dorosłych, odrębny księgozbiór dla młodzieży i dzieci oraz czytelnię zaopatrzoną w czasopisma bieżące”. Biblioteki podzielono na publiczne (utrzymywane przez państwo lub inne związki publicznoprawne); społeczne (będące własnością stowarzyszeń lub instytucji społecznych), prywatne (należące do instytucji lub osób prywatnych i przystosowane do społecznego udostępnienia) oraz domowe (służące do osobistego użytku ich właścicieli).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbiblioteki publiczne dla dzieci i młodzieżypl_PL
dc.subjectPRLpl_PL
dc.titleBiblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży w PRL-upl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Biblioteki_publiczne_dla_dzieci_i_mlodziezy_w_PRL.pdf350,36 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons