Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2838
Tytuł: "Powiedzieć. Cokolwiek" Janusza Szubera - próba lektury i projekt dydaktyczny
Autor: Ogłoza, Ewa
Słowa kluczowe: Janusz Szuber; Powiedzieć. Cokolwiek
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s. 67-88
Abstrakt: In the paper I tried to encourage to read the Janusz Szuber’s (a poet from Sanok) poetry book published in 2011. I proposed also some ways of reading the book in class in secondary school. I provided a detailed analysis of poems from four parts of the cycle “To Say. Anything” and interpreted them in various contexts. I described also the cover and explained the title. Based on analysis of poems I highlighted the most important themes and I evaluated the book. In the didactic part of the paper I justified the importance of reading poetry books in class and I proposed some tasks for secondary school students.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2838
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ogloza_Powiedziec_Cokolwiek_Janusza_Szubera.pdf653,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons