Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2844
Tytuł: Co o zespole Aspergera powinni wiedzieć nauczyciele poloniści
Autor: Krzyżyk, Danuta
Słowa kluczowe: język polski nauczanie; zespół Aspergera
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s. 172-182
Abstrakt: The author raises the issue of educational troubles, paying special attention to Polish language difficulties, children with the Asperger syndrome suffer from. She presents basic information on the disorder, putting an emphasis on discussing problems with communication and disorders in language development. She also indicates how a Polish teacher should work with the Asperger syndrome student.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2844
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krzyzyk_Co_o_zespole_Aspergera_powinni_wiedziec_nauczyciele_polonisci.pdf467,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons