Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2844
Title: Co o zespole Aspergera powinni wiedzieć nauczyciele poloniści
Authors: Krzyżyk, Danuta
Keywords: język polski nauczanie; zespół Aspergera
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s. 172-182
Abstract: The author raises the issue of educational troubles, paying special attention to Polish language difficulties, children with the Asperger syndrome suffer from. She presents basic information on the disorder, putting an emphasis on discussing problems with communication and disorders in language development. She also indicates how a Polish teacher should work with the Asperger syndrome student.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2844
ISSN: 0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyzyk_Co_o_zespole_Aspergera_powinni_wiedziec_nauczyciele_polonisci.pdf467,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons