Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2847
Title: "nic nie jest z życia wykluczone" - o tomie "Bóg miodu" Grażyny Zambrzyckiej
Authors: Szałasta-Rogowska, Bożena
Keywords: Grażyna Zambrzycka; "Bóg miodu"
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1" (S. 183-200). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The paper offers a close reading of a set of poems by Grażyna Zambrzycka that make up the volume Bóg miodu. Notatnik jukatański, published in 2011. Szałasta-Rogowska follows the poet/guide as she discovers the nature and culture of the Yucatan peninsula — the cradle of the Maya civilization. In a poetic and subjective way Zambrzycka recounts her experiences of a journey into the heart of the natural environment, history and culture of the Mayas, occasionally interweaving the exotic reality of Yucatan with elements of the European world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2847
ISBN: 9788322622643
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalasta_Rogowska_nic_nie_jest_z_zycia_wykluczone.pdf504,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons