Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2849
Tytuł: "Ameryka, wielogłowa hydra" : wokół "Dziennika amerykańskiego" Julii Hartwig
Autor: Ładoń, Monika
Słowa kluczowe: Julia Hartwig; podróż do Ameryki; "Dziennik amerykański"
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1" (S. 339-352). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author juxtaposes Julia Hartwig’s Dziennik amerykański (“American Journal”) and her Wiersze amerykańskie (“American Poems”) — two works based on the poet’s several visits to the United States. The portrayal of America that emerges from this double view is multifaceted as well as characterized by a measure of detachment. While Hartwig notes the variousness of the New World, she does not avoid being critical — for example, her comments on American women are quite scathing. A reading of Dziennik amerykański and her American texts reveals Hartwig’s various strategies of coming to terms with her American experience, which, according to Monika Ładoń, include: mitigating the sense of alienation, challenging clichés, escape into metaphorical thinking, or immersing oneself in American literature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2849
ISBN: 9788322622643
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ladon_Ameryka_wieloglowa_hydra.pdf495,96 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons