Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2853
Tytuł: Ameryka według Sławomira Mrożka
Autor: Gutkowska, Barbara
Słowa kluczowe: Sławomir Mrożek; Ameryka
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1" (S. 455-464). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author explores the role of North and Meso-America in the formation of Sławomir Mrożek’s worldview. Gutkowska’s discussion is based on his autobiographical writings contained in his correspondence, Dziennik (“Journal”), Dziennik powrotu (“The Journal of Return”), and Baltazar. Autobiografia (“Balthasar: An Autobiography”). She shows how Mrożek’s initial fascination with the United States — its freedom, openness, technological development — gradually, begins to chime with a critique of the civilizational changes initiated by them and which are throwing off balance the equilibrium between humankind and the world. Mrożek found an antidote to contemporary, technological, globalized reality in Mexico, which opened before him a metaphysical dimension to being.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2853
ISBN: 9788322622643
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gutkowska_Ameryka_wedlug_Slawomira_Mrozka.pdf475,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons