Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2856
Tytuł: Dygat w Ameryce
Autor: Bartos, Ewa
Słowa kluczowe: Stanisław Dygat; podróże do Ameryki
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1" (S. 499-506). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Stanisław Dygat travelled a lot, and willingly shared his experiences with the readers of his newspaper columns and articles. In his prose writings the motif of the journey has also a special significance. Ewa Bartos’ paper examines and interprets the way in which Dygat describes his trip to America. The journey is presented on two levels: as an actual life experience and as an imagined journey. The writer narrates without really narrating, limiting his narrative to the bare minimum; he leads the reader astray, taking him on a journey full of delusions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2856
ISBN: 9788322622643
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bartos_Dygat_w_Ameryce.pdf453,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons