Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2857
Tytuł: Meksykańskie lata Teodora Parnickiego
Autor: Gorliński-Kucik, Piotr
Słowa kluczowe: Teodor Parnicki; Meksyk; Ameryka
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1" (S. 589-605). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper is an attempt to summarize the Mexican period of Teodor Parnicki’s biography. Gorliński-Kucik relates Parnicki’s transatlantic journey, the ordeal of having to survive on modest grants, the drudgery of writing one novel after another, and, finally, his return to Poland. In the course of over twenty years of expatriation, Parnicki experienced important events in his personal life: he divorced and remarried; during that time also his attitude to Catholicism underwent a significant change. In the years 1944—1967 (when Parnicki lived in Mexico) he wrote his most important historical novels (Słowo i ciało — “Word and Flesh”, Koniec “Zgody narodów” — “The End of the ‘Concord of Nations’ ”), and the cycle Nowa baśń (“A New Tale”). After his return to Poland (Parnicki was clearly disillusioned with life in the Polish People’s Republic) the character of his writing changed noticeably – autobiographical and science fiction elements appeared in his novels.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2857
ISBN: 9788322622643
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gorlinski_Kucik_Meksykanskie_lata_Teodora_Parnickiego.pdf517,21 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons