Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2858
Tytuł: "Ojców mowę znać należy" - recenzja
Autor: Synowiec, Helena
Słowa kluczowe: "Ojców mowę znać należy"; Aneta Lewińska; recenzja książki
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s. 183-189
Abstrakt: Recenzja książki Anety Lewińskiej pt. „Ojców mowę znać należy”. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840—1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2858
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Synowiec_Ojcow_mowe_znac_nalezy_recenzja.pdf452,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons