Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2858
Title: "Ojców mowę znać należy" - recenzja
Authors: Synowiec, Helena
Keywords: "Ojców mowę znać należy"; Aneta Lewińska; recenzja książki
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s. 183-189
Abstract: Recenzja książki Anety Lewińskiej pt. „Ojców mowę znać należy”. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840—1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2858
ISSN: 0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Synowiec_Ojcow_mowe_znac_nalezy_recenzja.pdf452,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons