Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2860
Title: Medialna abdykacja: Od ustąpienia Benedykta XVI do wyboru papieża Franciszka: Analiza wydarzeń medialnych w publikacjach prasy niemieckiej, polskiej i rosyjskiej
Authors: Guzek, Damian
Szostok, Patrycja
Głuszek-Szafraniec, Dagmara
Keywords: medialna abdykacja; Benedykt XVI; papież Franciszek; ustąpienie; sede vacante; polska prasa; niemiecka prasa; rosyjska prasa
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
Abstract: Publikacja wpisuje się w nurt badań nad medialnym obrazem religii. Jej celem jest analiza ustąpienia Benedykta XVI i elekcji Franciszka na łamach niemieckiej, polskiej i rosyjskiej prasy. Autorzy starają się odpowiedzieć na podstawowe pytanie: jaki jest ten obraz w prasie codziennej poszczególnych krajów? Co mają ze sobą wspólnego tego rodzaju medialne reprezentacje? Co znajdujemy w nich swoistego? Jakie tendencje dominują w przedstawianiu prasowego wizerunku papiestwa? Za podstawę swoich rozważań autorzy przyjęli teorię wydarzenia medialnego Dayana i Katza, która wskazuje na medialne celebracje, swoiste rytuały przejścia. Dodatkowo w ramach pola teoretycznego autorzy posłużyli się założeniami analizy zawartości prasy, w myśl której sam przekaz stanowi o potencjalnym wpływie na odbiorcę. Publikacja opiera się na analizie zawartości prasy 12 dzienników z okresu od 12 lutego do 15 marca 2013 r.: niemieckich („Bild”, „Die Welt”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Süddeutsche Zeitung”), polskich („Dziennik Gazeta Prawna” „Fakt”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”) oraz rosyjskich („Izwiestija”, „Komsomolska Prawda”, „Moskowskij Komsomolec”, „Rossijskaja Gazieta”). Rekonstrukcja wydarzeń związanych z ustąpieniem papieża oraz och analiza wskazują na wyraźną dysproporcję między rzetelnością prasy niemieckiej, a sensacyjnością prasy polskiej i rosyjskiej. Sam fakt ustąpienia papieża staje się podstawą do domysłów i teorii spiskowych. Generalnie pozytywnemu obrazowi Benedykta XVI, który dominował też na łamach, towarzyszy negatywny wizerunek Watykanu, jako miejsca patologii i waliki o władzę w Kościele.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2860
ISBN: 978-83-7164-884-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guzek_Medialna_abdykacja.pdf10,52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.