Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2872
Tytuł: Odwołania do świata islamu w poezji Adama Naruszewicza
Autor: Dąbrowski, Szymon Piotr
Słowa kluczowe: Adam Naruszewicz; Islam; poezja polska
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mazurkowa, M. Marcinkowska-Malara (red.), "Wiek XVIII (nie tylko) w szkole : literatura - historia - kultura - sztuka" (S. 87-102). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Od schyłku doby stanisławowskiej krytycy i historycy literatury kolejnych pokoleń, określając swój stosunek do wielkiej odnowy literatury narodowej w drugiej połowie XVIII wieku, z oczywistych względów poddawali ocenie liryczny dorobek Adama Naruszewicza, ponieważ stanowi on znaczącą pod względem walorów artystycznych część literackiej spuścizny tego czasu. Przedmiotem zainteresowania badaczy były zarówno poszczególne obszary twórczości poetyckiej autora Chudego literata: satyry, sielanki, utwory okolicznościowe czy poematy obsceniczne, jak i określone tematy, wątki oraz motywy stale podejmowane przez tego twórcę. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2872
ISBN: 9788322622025
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dabrowski_Odwolania_do_swiata_islamu_w_poezji_Adama_Naruszewicza.pdf452,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons