Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2872
Title: Odwołania do świata islamu w poezji Adama Naruszewicza
Authors: Dąbrowski, Szymon Piotr
Keywords: Adam Naruszewicz; Islam; poezja polska
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mazurkowa, M. Marcinkowska-Malara (red.), "Wiek XVIII (nie tylko) w szkole : literatura - historia - kultura - sztuka" (S. 87-102). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Od schyłku doby stanisławowskiej krytycy i historycy literatury kolejnych pokoleń, określając swój stosunek do wielkiej odnowy literatury narodowej w drugiej połowie XVIII wieku, z oczywistych względów poddawali ocenie liryczny dorobek Adama Naruszewicza, ponieważ stanowi on znaczącą pod względem walorów artystycznych część literackiej spuścizny tego czasu. Przedmiotem zainteresowania badaczy były zarówno poszczególne obszary twórczości poetyckiej autora Chudego literata: satyry, sielanki, utwory okolicznościowe czy poematy obsceniczne, jak i określone tematy, wątki oraz motywy stale podejmowane przez tego twórcę. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2872
ISBN: 9788322622025
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dabrowski_Odwolania_do_swiata_islamu_w_poezji_Adama_Naruszewicza.pdf452,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons