Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2874
Tytuł: Pojęcie samoświadomości w filozofii świadomości Paula Natorpa
Autor: Noras, Andrzej J.
Słowa kluczowe: neokantyzm; Hermann Cohen; Paul Natorp; świadomość; samoświadomość; neo-Kantianism; consciousness; self-consciousness
Data wydania: 2014
Źródło: "Folia Philosophica" T. 32 (2014), s. 87-106
Abstrakt: The paper aims at presenting Paul Natorp’s views on consciousness discussed on historical and systematic plane. In the former case understanding of consciousness and self-consciousness is discussed in the context of Cohen’s views. In the latter the problem is conceived in the light of evolution of both these concepts in Natorp.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2874
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noras_Pojecie_samoswiadomosci_w_filozofii_swiadomosci_Paula_Natorpa.pdf289,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons