Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2875
Tytuł: Neokrytyczna gnoseologia szkoły marburskiej : ujęcie Paula Natorpa
Autor: Musioł, Anna
Słowa kluczowe: Immanuel Kant; Paul Natorp; Hermann Cohen; neokantyzm; epistemologia; aprioryzm; logika transcendentalna; neo-Kantianism; epistemology; apriorism; transcendental logic
Data wydania: 2014
Źródło: "Folia Philosophica" T. 32 (2014), s. 107-127
Abstrakt: The paper presents epistemological project of philosophy by Paul Natorp in the context of Marburg School of neo-Kantianism. I take into account not only intellectual atmosphere of the department of philosophy at the University of Marburg, but also its influence on the character of Natorp’s works, changing characteristics of his presuppositions-hypotheses and the way of argumentation for them. Paying attention to strong influence of Immanuel Kant, and especially his transcendental logic, I disclose the differences emerging between Natorp’s programme of philosophy and the rules of neo-Kantianism set originally by Hermann Cohen.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2875
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Musiol_Neokrytyczna_gnoseologia_szkoly_marburskiej_Ujecie_Paula_Natorpa.pdf301,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons