Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2878
Tytuł: Rola filmu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
Autor: Brol, Michał
Słowa kluczowe: filmy w nauczaniu i uczeniu się
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Kożusznik, J. Polak (red.), “Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich” (s. 209-232). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Hugo Münsterberg, a popularizer of psychology and author of the first comprehensive theory of film and groundbreaking book The Photoplay. A Psychological Study, said that “if the music is the art of the ear, art painting is the art of the eyes, that cinema is an art of the mind.” However, this book remained forgotten until 1970s, at which time promotion of video use in education began. This paper aims to present the latest approaches to the use of feature films in learning. Some researchers and practitioners hold an opinion that application of psychoanalytic concept of working with the film has lost its meaning. Today’s proposals for the use of video in learning are closer to counter-ideas forwarded by Münsterberg, who focused on the properties of the viewers’ mind. The paper discusses the reasons for the use of films in teaching and learning, and provides practical applications and postulates.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2878
ISBN: 9788322622940
9788380121362
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Brol_Rola_filmu_w_prowadzeniu_zajęc_dydaktycznych.pdf601,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons