Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2890
Title: Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko‑kulturowego - recenzja
Authors: Budzik, Justyna
Keywords: Witold Bobiński; Teksty w lustrze. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko‑kulturowego
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s.198-202
Abstract: Recenzja książki Witolda Bobińskiego "Teksty w lustrze. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko‑kulturowego".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2890
ISSN: 0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budzik_Teksty_w_lustrze_recenzja.pdf410,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons