Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2892
Tytuł: Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy. Wiedza i umiejętności uczniów
Autor: Ogłoza, Ewa
Słowa kluczowe: Leszek Tymiakin; Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy. Wiedza i umiejętności uczniów; recenzja
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s.206-209
Abstrakt: Recenzja książki Leszka Tymiakina "Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy. Wiedza i umiejętności uczniów".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2892
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ogloza_Aktywizowanie_odbiorcy_a_gatunki_mowy_recenzja.pdf412,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons