Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2892
Title: Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy. Wiedza i umiejętności uczniów
Authors: Ogłoza, Ewa
Keywords: Leszek Tymiakin; Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy. Wiedza i umiejętności uczniów; recenzja
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s.206-209
Abstract: Recenzja książki Leszka Tymiakina "Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy. Wiedza i umiejętności uczniów".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2892
ISSN: 0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogloza_Aktywizowanie_odbiorcy_a_gatunki_mowy_recenzja.pdf412,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons