Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2893
Title: Synonimia pojęć prawdziwościowych - teoria i nauczanie - recenzja
Authors: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Keywords: Danuta Krzyżyk; Synonimia pojęć prawdziwościowych - teoria i nauczanie; recenzja
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 20 (2009), s.189-191
Abstract: Recenzja książki Danuty Krzyżyk "Synonimia pojęć prawdziwościowych - teoria i nauczanie".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2893
ISSN: 0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Szamburska_Synonimia_pojec_prawdziwosciowych_recenzja.pdf423,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons