Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2901
Title: Polska Partia Socjalistyczna w Zagłębiu Dąbrowskim (1945-1946)
Authors: Miroszewski, Kazimierz
Keywords: Polska Partia Socjalistyczna; partie polityczne
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Miroszewski, M. Stolarczyk (red.), "Śląsk - Polska - Europa - świat : pamięci Profesora Jana Przewłockiego" (S. 125-143). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W połowie października 1939 roku na zebraniu, w którym brali udział Pużak, Z. Zaremba, Tadeusz Szturm de Sztrem, Bolesław Dratwa, Józef Dzięgielewski i prawdopodobnie Tomasz Arciszewski, zapadła decyzja o utworzeniu kadrowej partii pod nazwą „Wolność, Równość, Niepodległość”, czyli PPS-WRN. Miała ona utworzyć nową sieć organizacyjną PPS. Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego struktury PPS-WRN zostały zorganizowane pod kierownictwem przewodniczącego zagłębiowskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego Aleksego Bienia. Powstały obwody: Sosnowiec, Będzin, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza i Olkusz.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2901
ISBN: 9788322621608
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroszewski_Polska_Partia_Socjalistyczna_w_Zaglebiu_Dabrowskim.pdf335,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons