Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2920
Tytuł: Interpretacja muzyki procesem twórczym instrumentalisty
Autor: Mizia, Urszula
Słowa kluczowe: interpretacja; kompozytor; praca muzyczna; performer; instrument
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), “Wartości w muzyce : interpretacja w muzyce jako proces twórczy. T. 5.” (s. 139-150). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Wartości w Muzyce;T. 5
Abstrakt: Interpretation is a specific type of an artistic activity in which the material creatively worked out is an existing music work. This art is uneasy to define that is why the article confronts various opinions in its role, while their multiplicity indirectly proves how this creative force influences each person being in contact with the music art. Despite differing opinions, its nature seems unchanged: a music work, through interpretation, becomes real in a performative act-music becomes lively.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2920
ISBN: 9788322622254
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mizia_Interpretacja_muzyki_procesem_tworczym_instrumentalisty.pdf277,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons