Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2933
Tytuł: NICowanie świata : zdania z Szekspira
Autor: Sławek, Tadeusz
Słowa kluczowe: William Shakespeare; krytyka i interpretacja; język
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Tak więc, chciałbym bardzo czytać i pisać w przestrzeni lub obrębie dziedzictwa Szekspira, w stosunku do którego odczuwam nieskończony podziw i wdzięczność; chciałbym stać się (niestety, już za późno) „ekspertem od Szekspira”; wiem, że u Szekspira można znaleźć wszystko i jeszcze trochę, wszystko lub prawie wszystko. Jacques Derrida: Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Przeł. M.P. Markowski."
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2933
ISBN: 9788322620700
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawek_Nicowanie_Swiata.pdf2,16 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons