Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2950
Title: Dziecko w teatrze
Authors: Koziołek, Krystyna
Wójcik-Dudek, Małgorzata
Keywords: dramat dla dzieci; dramat; przedstawienie teatralne; teatr dla dzieci; children's theater; drama for children; drama
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2" (S. 11-26). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł przedstawia specyficzny rodzaj literacki jakim jest dramat dla dzieci. Temat ujmuje nie tylko dramat jako taki, ale także młodego widza - odbiorcę i współuczestnika przedstawienia, oraz instytucję teatru jako przedstawiciela działań scenicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2950
ISSN: 9788322618158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziolek_Dziecko_ w_teatrze.pdf522,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons