Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2954
Title: Wybrane etyczne i metodologiczne aspekty opiniodawstwa sądowego jako praktyki ekspertalnej psychologa
Authors: Spendel, Zbigniew
Keywords: psycholog sądowy; ekspertyzy sądowe w sprawach cywilnych; psychologia sądowa
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. M. Stanik (red.),"Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych" (S. 13-26). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tekst zawiera refleksje nad wybranymi aspektami psychologicznego opiniodawstwa sądowego. Jego struktura obejmuje dwie części. W pierwszej z nich zasygnalizowane zostaną pewne rozbieżności i niekonsekwencje, które można dostrzec w przypadku niektórych stanowisk wobec etycznego wymiaru praktyki ekspertalnej psychologa sądowego, prezentowanych w literaturze przedmiotu. Wyartykułowane też zostaną rozmaite wątpliwości co do słuszności niektórych opinii głoszonych w tej materii. Część druga stanowi zaś próbę wyeksponowania specyfiki psychologicznych ekspertyz sądowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wybrane mechanizmy metodologicznej i etycznej regulacji aktywności psychologów w tym obszarze zastosowań wiedzy psychologicznej. Niniejszy artykuł ma poniekąd charakter polemiczny, a jego celem jest sprowokowanie dyskusji nad poruszonymi zagadnieniami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2954
ISBN: 9788322619898
9788380126459
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spendel_Wybrane_etyczne_i_metodologiczne_aspekty_opiniodawstwa_sadowego.pdf380,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons