Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2961
Title: Psychologiczne problemy opiniodawstwa sądowego w sprawach o nieważność oświadczenia woli (art. 82 kc) i w sprawach testamentowych (art. 945 kc).
Authors: Stanik, Jan M.
Keywords: opiniodawstwo sądowe; oświadczenie woli
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. M. Stanik (red.),"Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych" (S. 47-72). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Współczesne pojęcie oświadczenia woli powstało w polskim prawie na podstawie ponad dwustuletnich rozważań na temat subiektywistycznego i obiektywistycznego rozumienia wyrażania woli (zob. Jędrzejewska, 1992). Zdaniem Stefana Grzybowskiego (1985) powodem owego dualistycznego podejścia w pojmowaniu oświadczenia woli było oddzielanie od siebie istnienia „woli wewnętrznej” od jej przejawu — „woli zewnętrznej”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2961
ISBN: 9788322619898
9788380126459
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanik_Psychologiczne_problemy_opiniodawstwa_sadowego_w_sprawach.pdf448,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons