Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2962
Title: Opiniodawstwo sądowo-psychologiczne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
Authors: Stanik, Jan M.
Rode, Danuta
Gocman, Krystyna
Keywords: psychologia sądowa; opiniodawstwo sądowo‑psychologiczne; biegły psycholog
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. M. Stanik (red.),"Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych" (S. 105-123). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Udział biegłego psychologa w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest bardzo ważną i specyficzną częścią opiniodawstwa sądowo‑psychologicznego. Niestety, do dziś problematyka ta nie doczekała się szerszego opracowania. Jedyne do tej pory badania na gruncie polskim przeprowadził 30 lat temu Jan M. Stanik (Lubelski, red., 1986). Odniesienia do roli biegłego psychologa w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych znajdują się też w opracowaniach dotyczących orzecznictwa i opiniodawstwa sądowo‑psychiatrycznego, m.in. w publikacjach A. Malinowskiego (1981) czy T. Zyssa (2006).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2962
ISBN: 9788322619898
9788380126459
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanik_Opiniodawstwo_sadow_psychologiczne_w_sprawach_z_zakresu_ubezpieczen.pdf418,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons