Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2965
Title: Rozwód i mediacje rozwodowe w aspekcie różnic płci
Authors: Przybyła-Basista, Hanna
Keywords: psychologia sądowa; mediacje rozwodowe
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. M. Stanik (red.),"Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych" (S. 178-200). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Rozpad małżeństwa sprzyja tworzeniu się odrębnych doświadczeń kobiet oraz mężczyzn (Volgy, 1991). Różnice dotyczą nie tylko interpretowania przyczyn rozpadu związku, ale również sposobów radzenia sobie z rozstaniem i rozwodem przez kobiety i przez mężczyzn (Beisert, 2000; Riessman, 1990; za: Brannon, 2002).Rozwód zapowiada zatem szereg problemów emocjonalnych i finansowych wspólnych dla obu płci, ale też różnicuje sytuację kobiet i mężczyzn po rozwodzie. Z tego względu można się spodziewać różnic w podejściu kobiet i mężczyzn do rozwiązywania konfliktu rozwodowego oraz wyboru mediacji jako formy rozwiązywania sporu (Pines, Gat, Tal, 2002). Joan B. Kelly i Lynn L. Gigy (1989; por. też: Kelly, Gigy, Hausman, 1988) przeprowadziły interesujące badania, śledząc różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami wyrażającymi zgodę na udział w mediacjach bądź odmawiających uczestniczenia w procesie mediacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2965
ISBN: 9788322619898
9788380126459
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Basista_Rozwod_i_mediacje_rozwodowe.pdf521,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons