Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2971
Title: Trafność oceny wiarygodności wypowiedzi na podstawie wskazań analizatora głosu LVA 6.5
Authors: Leśniak, Marek
Leśniak, Barbara
Gramatyka, Michał
Keywords: analizator głosu; psychologia sądowa
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. M. Stanik (red.),"Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych" (S 228-236). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Analizator głosu LVA 6.5 izraelskiej firmy Nemesysco jest szeroko stosowany w wielu krajach, w szczególności w: USA, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Rosji, brak natomiast — zarówno w literaturze naukowej, jak i branżowej — prezentacji badań nad trafnością tej metody i jej rzetelnością. Nieliczne tego rodzaju doniesienia (Pietruszka, 2006a, 2006b; Widacki, red., 2002, s. 420 i n.) obciążone są przypadłościami metodologicznymi — wielkość próby, sposób opracowania wyników badań, oraz wadami metodycznymi — przeprowadzanie badań w obecności „widowni”, brak eliminacji dźwiękowych „szumów” z otoczenia. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Wynik badania za pomocą analizatora głosu może w istotny sposób wpłynąć na losy badanego człowieka (np. w przypadku badań wykonywanych w organizacjach biznesowych). Posługiwanie się urządzeniem niesprawdzonym empirycznie pod względem jego efektywności wydaje się działaniem nieetycznym oraz niepragmatycznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2971
ISBN: 9788380126459
ISSN: 9788322619898
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lesniak_Trafnosc_oceny_wiarygodnosci_wypowiedzi_na_podstawie.pdf769,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons