Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2976
Title: Problematyka tematyczno-stylistyczna oraz interpretacyjna w kompozycjach chóralnych Jacka Glenca
Authors: Glenc, Joanna
Keywords: praca chóru; kompozycje chóralne; Jacek Glenc; dzieła sakralne; wzorce melodyczne; tekstura; cechy stylistyczne
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Uchyła-Zroski (red.), “Wartości w muzyce : interpretacja w muzyce jako proces twórczy. T. 5.” (s. 212-231). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Wartości w Muzyce;T. 5
Abstract: The aim of the article is to present an artistic profile of Jacek Glenc, a composer, as well as define the subject-matter of his works, and stylistic features having an influence on an individual expression of the language of a creative talk, the article also deals with interpretation issues of the works in question.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2976
ISBN: 9788322622254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glenc_Problematyka_tematyczno_stylistyczna_oraz_interpretacyjna.pdf2,19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons