Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2988
Tytuł: Etos pracy w Polsce. Ewolucja zjawiska
Autor: Swadźba, Urszula
Słowa kluczowe: ethos of work; Polish society; evolution of the phenomenon
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), "Praca - więź - integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy" (S. 85-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article applies to the transformation of the ethos of work in Poland during the post‑war period. The work ethos and the theory of Ronald Inglehart, which will be used in further analysis, are defined. The article begins with the words of Władysław Jacher indicating the axiological dimension of human labor. The analysis was conducted based on the research of sociologists depicting Polish work ethos. It starts from the end of the 50s, and has been brought to modern times, where the author used her own research in a large extend. In conclusion, the model of transformation of the work ethos of the Polish society is presented. Additionally, the emergence of a new, communicative work ethos, as a symptom of changes in the value system of the young generation, is also indicated
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2988
ISBN: 9788380123519
9788380123526
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Swadzba_Etos_pracy_w_Polsce_Ewolucja_zjawiska.pdf491,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons