Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2989
Title: Strażnicy pamięci. Górnicy KWK "Wujek". Reminiscencje w 33. rocznicę wydania raportu z badań pt. "Socjologiczne aspekty wprowadzenia czterobrygadowego systemu pracy" pod kierunkiem Władysława Jachera
Authors: Wróblewski, Piotr
Keywords: work organization system; four brigade system; sociological report; science autonomy; legitimization; propaganda
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), "Praca - więź - integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy" (S. 113-123). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: This article focuses on issue of the sociological report prepared by Władysław Jacher’s research team. The report concerned implementation of the new work organization system in industry in Poland in the seventies. The author concentrates on three level of analysis. Firstly, he takes into consideration the opinion of research head of team on this project. Secondly, he presents the assessment of coalminers, who worked in Katowice mines at the end of the seventies, of continuous working day — so called four brigade system. Thirdly, he includes the area of social pressures put on the science autonomy in totalitarian systems and liberal democracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2989
ISBN: 9788380123519
9788380123526
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wroblewski_Straznicy_pamieci_Gornicy_KWK_Wujek.pdf475,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons