Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2992
Title: Integracja funkcjonalna grup interesów a kultura pracy i innowacyjność instytucji publicznych w warunkach polskiej transformacji
Authors: Bartoszek, Adam
Keywords: public institutions; interest groups and flexians; organizational games; political chase of annuity; extraformal structures; disfunctional innovations
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), "Praca - więź - integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy" (S. 159-182). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: The article is analysing sources and restrictions of the functional integration processes in public instutitions. Author discussing about forms and the influence on organizational order of the internal and outside interest groups through classic and modern theories of integration and the dysfunction in profesional ethics, innovations and formalization of the quality they collective actions in managing of the public goods. Analysis of the network of influences lobbies, agents of corporate businesses (flexianie, political nomads, public officers) by theory of the bureaucratization, the social games and organizational strategies, disproportion of sets of the social values, and author’s model of the dimensions of organizational order. He shows haw extraformal organizational processes strengthening the dysfunctional postcomunistic clientelism and political chase of annuity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2992
ISBN: 9788380123519
9788380123526
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartoszek_Integracja_funkcjonalna_grup_interesow_a_kultura_pracy.pdf584,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons