Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/300
Tytuł: Prawne uwarunkowania budowy ekranów akustycznych w odniesieniu do inwestycji drogowych
Autor: Kusik, Przemysław
Słowa kluczowe: noise; road investment; noise barrier; environmental impact assessment
Data wydania: 2016
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2016), nr 1, s. 13-29
Abstrakt: The article analyses legal regulations concerning the application of noise barriers with reference to road investments. It discusses general provisions aimed at protecting the environment against noise, special regulations pertaining to roads, and the legal status of a noise barrier. The role of noise barriers was approached in the context of the environmental impact assessment of a project. It was also necessary to take heed of the impact of noise barriers on third parties’ interests and the landscape.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/300
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kusik_Prawne_uwarunkowania_budowy_ekranow_akustycznych_w_odniesieniu_do_inwestycji_drogowych.pdf654,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons