Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3013
Tytuł: Transcriptional activity of rRNA genes in barley cells after mutagenic treatment
Autor: Kwaśniewska, Jolanta
Jaśkowiak, Joanna
Słowa kluczowe: Plant DNA; Hordeum; Maleic Hydrazide; Micronucleus Tests; Mutagenesis; Transcriptional Activation
Data wydania: 2016
Źródło: PLoS ONE, 2016, no. 6, art. no. e0156865
Abstrakt: In the present study, the combination of the micronucleus test with analysis of the activity of the rRNA genes in mutagen-treated Hordeum vulgare (barley) by maleic hydrazide (MH) cells was performed. Simultaneously fluorescence in situ hybridization (FISH) with 25S rDNA as probes and an analysis of the transcriptional activity of 35S rRNA genes with silver staining were performed. The results showed that transcriptional activity is always maintained in the micronuclei although they are eliminated during the next cell cycle. The analysis of the transcriptional activity was extended to barley nuclei. MH influenced the fusion of the nucleoli in barley nuclei. The silver staining enabled detection of the nuclear bodies which arose after MH treatment. The results confirmed the usefulness of cytogenetic techniques in the characterization of micronuclei. Similar analyses can be now extended to other abiotic stresses to study the response of plant cells to the environment.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3013
DOI: 10.1371/journal.pone.0156865
ISSN: 1932-6203
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WBiOŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kwasniewska_Transcriptional_activity_of_rRNA_genes_in_barley_cells.pdf1,91 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons